Avertizare de risc

Admiral Markets UK Ltd este autorizat şi reglementat de către Autoritatea de Conduită Financiară, cu numărul de înregistrare 595450. Suntem, de asemenea, reglementați sub directiva de piaţă în instrumente financiare (MiFID) iar în ceea ce priveşte alte birouri în Uniunea Europeană operăm sub regimul de pasaportare MiFID.

Autorizațiile noastre pot fi găsite pe site la https://www.fca.org.uk/register/. Sediul oficial al Admiral Markets UK Ltd este 16 St Clare Street, London, EC3N 1LQ.

Scopul acestui document este de a vă preveni cu privire la eventualele riscuri asociate cu tranzacţionare contractelor pentru diferenţă (CFDs) şi a perechilor valutare (Forex, FX) în conformitate cu cerințele directivei de piaţă în instrumente financiare (MiFID) și a FCA. Prin revizuirea acestui document, nu aveți nici o obligaţie să vă angajați la o investiție cu noi; cu toate acestea, conţinutul se adresează celor care își propun să tranzacționeze cu Admiral Markets UK Ltd. Luați în calcul că această avertizare de risc nu conţine toate riscurile implicate în tranzacţionarea Forex şi CFD-uri, ci este ca un ghid pentru a asista clientul în recunoașterea tuturor riscurilor implicate. Fiecare Client trebuie să se asigure că deciziile se iau în mod informat şi că este pe deplin satisfăcut de informațiile de care dispune. Dacă nu cunoașteți sau nu înţelegeți această declinare a responsabilității, vă rugăm să cereţi sfatul unui consultant financiar independent.

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI MAI JOS ÎNAINTE DE A ÎNTREPRINDE ORICE TRANZACŢIE CU NOI

Înainte de a tranzacționa Forex şi CFD trebuie să fiți conştienţi de riscurile implicate. Gradul ridicat al levierului asociat cu aceste tipuri de investiţii înseamnă că gradul de risc este mai mare în comparaţie cu alte produse financiare. Pârghia (denumită marja) pot lucra împotriva ta, rezultând în pierderi substanţiale, dar şi câştig substanţial.

Admiral Markets oferă servicii 'strict de execuție' și nu va da nici un sfat cu privire la activitatea dumneavoastră de tranzacţionare!

Performanţele anterioare ale acestor tipuri de investiţii nu garantează rezultate viitoare. Trebuie să luați în considerare orice comision și obligație fiscală ce decurge din activitatea de tranzacționare prin intermediul nostru.

Admiral Markets UK Ltd nu îşi asumă răspunderea pentru nicio taxă sau impozit pe profit ce ar putea fi impus/ă în perioada în care dețineți un cont de tranzacționare la noi.

Tranzacţionarea în marjă implică un nivel ridicat de risc şi nu este potrivit pentru toţi investitorii. Nivelul ridicat al levierului poate funcționa atât în favoarea, cât și în detrimentul dvs., iar viteza mare cu care profiturile şi pierderile pot să apară, presupune ca pozițiile să fie monitorizate constant de către investitori. Este responsabilitatea exclusivă a clientului să monitorizeze tranzacțiile deschise. Înainte de tranzacționare, ar trebui să analizaţi cu atenţie obiectivele de investiţii, nivelul de experienţă financiară şi apetitului pentru risc. Dacă nu sunteți sigur referitor la eligibilitatea vizavi de produsele oferite de către Admiral Markets UK Ltd, vă rugăm să solicitaţi consultanţă financiară independentă. Există întotdeauna o corelație între recompensa şi risc. Orice tip de speculaţie de piaţă, care poate crea profit neobişnuit de mare se poate întoarce și este supusă unui risc ridicat. Doar fondurile de care vă puteți dispensa trebuie să fie folosite în tranzacționare şi oricine nu are astfel de fonduri nu ar trebui să participe la tranzacţionarea cu CFD-uri sau instrumente Forex.

TRANZACŢIONAREA NU ESTE POTRIVITĂ PENTRU TOATE PERSOANELE. TRANZACŢIONAREA FOREX ȘI CFD IMPLICĂ RISCURI MARI ȘI POATE PROVOCA PIERDEREA COMPLETĂ A FONDURILOR

Sub reglementarea MiFID, Admiral Markets UK Ltd trebuie să publice avertismentul asupra riscului și să dezvăluie informații referitoare la dministrarea conflictelor de interes, politica celei mai bune execuții și procedurile pentru rezolvarea plângerilor clienților, precum şi de statutul nostru de reglementare.

Documentele privind conflictul de interese şi cea mai buna politica de execuție sunt disponibile pe site-ul nostru: https://www.admiralmarkets.com.

Dacă aveţi o reclamaţie despre serviciile oferite de noi, vă rugăm să contactaţi: compliance@admiralmarkets.co.uk. O prezentare detaliată a procesului nostru de reclamaţii poate fi găsită pe site-ul nostru.

Instrumente diferite implica diferite nivele de expunere la risc şi în decizia de a tranzacționa cu aceste instrumente, ar trebui să cunoașteți următoarele puncte:

1. CFD-uri în General

CFD (contracte pentru diferenţele) sunt produse financiare complexe, care, în general, sunt închise doar atunci când clientul alege să închidă poziția respectivă şi, prin urmare, nu au în general nici o scadenţă stabilită.

CFD-ul poate fi asemănat cu un contract futures, pe care pot fi tranzacșionați indicii, metale preţioase, petrol, mărfuri sau instrumente financiare. Cu toate acestea, spre deosebire de alte contracte futures, aceste contracte pot doar vor fi decontate în numerar. Investiția într-un CFD poartă riscuri similare cu investiția in contracte futures de care ar trebui să fie conştienţi. Acest lucru estestabilit la punctele 3, 5, 17 și 18 mai jos. Toate tranzactiile de tip CFD sunt contracte pentru diferenţă, ceea ce înseamnă că investitorii nu au nici un drept asupra activului suport exceptând cazul în care acest lucru este specificat în mod explicit. Aceasta include dreptul la acțiuni noi emise sau dreptul de vot.

2. Investiţia în Forex, indici, metale preţioase, petrol şi mărfuri

Investiția în Forex, indici, metale preţioase, petrol şi materii prime poartă riscuri similare cu Investiţia în contracte futures. Tranzacţiile în marjă în forex, indici, metale preţioase, petrol şi materii prime poate avea costuri adiționale; Dvs ar trebui să fiți conştienti de implicaţiile acestui lucru așa cum sunt stabilite la punctele 3 și 4 de mai jos.

În plus faţă de avetismentele standard conținute în această dezvăluire de risc, ar trebui să fiți conştienţi de faptul că tranzacționarea în marjă de Forex, indici, metale preţioase, petrol şi materii prime sunt unele dintre cele mai riscante tipuri de investiţii disponibil în pieţele financiare şi sunt potrivite doar pentru investitori profesioniști atât persoane fizice cît şi instituţii. Având în vedere posibilitatea de a pierde întreaga investiţie, speculaţiile în metale preţioase, indici, petrol, materii prime sau valute ar trebui să fie realizate doar cu fonduri care daca ar fi pierdute, nu v-ar afecta semnificativ situatia financiară.

3. Pieţele externe

Pieţele externe implica riscuri diferite fată de piețele locale. În unele cazuri riscurile vor fi mai mari. Potenţialul de profit sau pierdere din tranzacţii pe pieţele externe sau in valută vor fi afectate de fluctuaţiile cursului de schimb valutar. Aceste riscuri sporite includ riscurile de schimbări politice sau economice, care pot afecta în mod substanţial şi permanent condiţiile, termenii, lichiditatea sau pretul activelor străine.

4. Ordine sau strategii pentru reducerea riscului

Introducerea în piață a unor ordine (de exemplu ordinele 'stop loss' sau 'stop limită' ), care sunt destinate pentru a reduce pierderile la anumite sume, ar putea sa nu funcționeze intotdeauna, pentru că exista limitări tehnologice sau de adancime a pieței care pot face imposibilă executarea acestor ordine. În cazul în care clientul dorește să folosească astfel de ordine, el automat trebuie să accepte riscul asociat acestor ordine.

5. Răspunderea contingentă pentru tranzacții

Tranzacționarea Forex si CFD sunt operațiuni în marjă ce necesită imobilizarea unei parți din valoarea totală a activului suport în loc de a plăti întreaga valoare a contractului. Acest lucru poate contribui la pierderea totală a marjei depuse drept colateral cu Admiral Markets UK Ltd pentru deschiderea sau menținerea poziției. Admiral Markets UK Ltd reevaluează poziția continuu în fiecare zi și orice pierdere sau câștig este imediat reflectată in contul tău; este posibil să fiți apelat pentru a depune marjă adițională pentru a susține pozițiile Dvs deschise.

Admiral Markets UK Ltd poate schimba ratele pentru marja iniţială şi/sau cerinţele pentru tranzacţionarea noţională în orice moment, ceea ce poate, duce la o schimbare a marjei de menținere a pozițiilor deschise. Dacă nu menţineți marjă suficientă pe contul în permanență şi/sau nu oferiți aceste fonduri suplimentare în timpul necesar, poziţiile Dvs. deschise pot fi închise în pierdere şi veți fi răspunzător pentru orice deficit al contului de tranzacționare.

6. Efectul de levier

Chiar dacă instrumentele derivate pot fi utilizate pentru managementul riscului, unele investiţii nu sunt potrivite pentru mulţi investitori. Tranzacționarea pe CFD şi Forex implică un grad ridicat de risc. Levierul și tranzacționarea în marjă pot face ca o suma relativ mică de bani pe care o depuneți la Admiral Markets UK Ltd să genereze pierderi sau caștiguri semnificative. Tranzacționarea cu un nivel ridicat al levierului este caracterizata de variații mari raportat la variațiile mici ale activului suport.

7. Tranzacții de tip OTC

Atunci când tranzacționezi CFD-uri, speculezi mișcarea prețului unui activ suport, iar tranzacționarea nu are loc pe o piață reglementată. Admiral Markets UK Ltd va fi contrapartea ta directă cu care vei avea o relație contractuală raportat la prețul activului suport sau al instrumentului financiar tranzacționat. Toate pozițiile deschise cu Admiral Markets UK Ltd trebuie închise tot cu Admiral Markets UK Ltd și nu pot fi închise cu o altă entitate. Tranzacționarea pe piețele OTC te poate expune la riscuri mai mari decât tranzacționarea pe o piață reglementată pentru că nu există o întreagă piața cu care sa îți închizi pozițiile iar prețurile și alte condiții sunt supuse unor restricții contractuale/legale/etc. Tranzacționarea OTC ar putea să crească riscul de lichiditate și să introducă alți factori de risc. Ar putea fi imposibil să evaluezi valoarea unei poziții rezultată dintr-o tranzacție OTC, sau să determini riscul total al expunerii. Deasemenea, pretul BID și prețul ASK ar putea să nu fie cotate de Admiral Markets UK Ltd și, chiar și atunci când sunt, Admiral Markets UK Ltd ar putea avea dificultăți în a oferi un preț corect, în special atunci când piața primară a acelui activ suport este închisă sau suspendată. Sunteți de asemenea expus riscului de faliment al Admiral Markets UK Ltd; Totuși, în cazul puțin probabil al unui astfel de eveniment, suntem membrii ai Schemei de Compensare Financiară (FSCS): http://www. fscs. org. uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ: https://www.fscs.org.uk/?&gclid=CPbnz-bQ7bUCFY3LtAodHhMASQ.

8. Preţurile

Prețurile afișate pe platforma Admiral Markets UK Ltd ('Platforma') ar putea să nu reflecte condițiile din piața principală. Admiral Markets UK Ltd va folosi prețul de închidere (close price) pentru a determina cerințele de marjă, pentru a actualiza periodic valoarea poziției dvs și pentru a închide astfel de poziții. Deși Admiral Markets UK Ltd se așteaptă ca prețurile sa fie foarte apropiate de cele din piața interbancară sau orice altă piață relevantă (piață de referință), prețurile folosite de Admiral Markets UK Ltd ar putea să difere de cele disponibile în piața interbancară sau alți participanți la piață. Din acest motiv, Admiral Markets UK Ltd iși rezervă dreptul de a ajusta discreționar cerințele de marjă și cerințele de colectare a sumelor folosite pentru marjă. Pentru că instrumentele financiare oferite spre tranzacționare sunt corelate cu activul suport, trebuie să vă familiarizați cu riscurile inerente tranzacționării activului suport cum ar fi: fluctuații ale valutei în care este exprimat prețul, volatilitate, gap-uri (o mișcare bruscă a prețului într-o perioadă când nu există tranzacții în piață) evenimente sau anunțuri economice, știri de piață etc.

Un ordin Stop-Loss nu te va proteja complet de risc deoarece nu este instantaneu şi nu face decât să declanşeaze o comanda de a închide poziţia la cel mai apropiat pret disponibil .

9. Risc de week-end

Diferite situaţii, sau evenimente pot apărea peste week-end atunci când pieţele, în general sunt închise pentru tranzacţionare, care pot determina piața să deschidă la un preţ semnificativ diferit de nivelul la care închis vineri după-amiază. Nu veți putea utiliza platforma pentru a plasa sau schimba comenzile peste week-end sau în alte momente când pieţele sunt în general închise. Există un risc semnificativ ca ordinele de stop-loss pentru poziții deschise peste week-end să fie executate la nivele semnificativ mai nefavorabile decât cele specificate in preț. Cand apelează la astfel de ordine, clientul își asumă in totalitate rezultatul tranzactiilor dar si eventualele pierderi sau deficit din cont.

10. Tranzacționarea electronică

Tranzacționarea contractelor OTC prin intermediul platformei ar putea diferi de tranzacționarea prin alte sisteme de tranazcționare electronice sau de tranzacționarea într-o piață electronică convențională. Veți fi expus riscurilor aferente tranzacționării electronice, inclusiv, defecte tehnice sau ale programelor software, pierderea conexiunii la internet, întarzieri ale semnalului, etc.

11. Tranzacţionarea intraday

Tranzacţionarea online în timpul zilei poate contribui la un număr foarte mare de tranzacții.

12. Suspendările

În anumite condiții ar putea fi diferit sau imposibil de închis o anumită poziție.De exemplu, acest lucru se poate întâmpla în timpul miscărilor rapide de preț, când prețul unui activ suport creste sau scade în timpul unei sesiune de tranzacționare atât de mult încât tranzacționarea acelui activ nu mai poate fi susținută și trebuie suspendată sau restricționată. Atunci când se întâmplă acest lucru, clientul acceptă că este responsabil pentru orice deficit rezultat al tranzacționării. Clientul deasemenea trebuie să ia în considerare că în anumite circumstanțe, Admiral Markets UK Ltd ar putea să închidă poziții de tranzacționare datorită cerințelor sau instrucțiunilor autorităților de reglementare, caz în care Admiral Markets UK Ltd nu este responsabil pentru rezultatul închiderii acelor poziții.

13. Comisioane

Înainte de a începe să tranzacționezi, ar trebui să obţineţi detalii privind toate comisioane şi alte cheltuieli pentru care veți fi răspunzător,așa cum este indicat în fişa de tarife disponibilă pe site-ul Admiral Markets. Clientii ar trebui să se familiarizeze cu costurile potenţiale sau angajamente care ar putea rezulta din această poziţie, inclusiv, dar nu exclusiv: swap-uri, acţiunile corporative, cum ar fi emisiunile de drepturi, dividende, splitări de acțiuni, etc.

14. Insolventa

Orice insolvență sau faliment al clientului poate duce la lichidarea sau închiderea pozițiilor fără consimțământul acestuia. Adițional, veti transfera dreptul de proprietatea a tuturor banilor depusi la Admiral Markets UK Ltd. Aceștia vor fi fi folosiți pentru a asigura datoriile prezente sau viitoare catre Admiral Markets UK Ltd, incluzand cerintele de marja; Admiral Markets UK Ltd va determina zilnic si discreționar (în funcție de pozitiile zilnice deschise și de condițiile din piață) suma, care ar putea fi mai mare decât cerințele de marjă. Asupra acestei sume, nu veți avea drept de proprietate, suma nu se va supune regulii privind segregarea conturilor sau altor reguli aplicabile numerarului clienților și suma poate fi administrată de Admiral Markets UK Ltd discreționar. In cazul insolvenței sau a falimentului Admiral Markets UK Ltd, aceste sume nu fac parte din masa credală și ar putea sa nu poată fi recuperate.

15. Comunicarea

Admiral Markets UK Ltd nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice pierderi care apar ca urmare a întârzierii sau a nerecepționării ordinelor trimie de către un client spre noi, indiferent de forma de comunicare. Clientul acceptă că orice pierdere care decurge ca urmare a accesului neautorizat al unei terţe părţi la platforma de tranzacţionare nu este responsabilitatea Admiral Markets UK Ltd cu excepţia cazurilor de neglijenţă evidentă din partea companiei sau a personalul său. Clientul este responsabil pentru păstrarea în siguranţă a datelor de logare şi Admiral Markets recomandă insistent ca datele sensibile sa nu fie scrise sau salvate la vedere.

De asemenea, orice client este informat şi acceptă că principala metoda de comunicare va fi în format electronic, de exemplu prin e-mail sau informaţiile postate pe site-urile noastre.

16. Consiliere

Admiral Markets UK Ltd nu oferă consiliere în investiţii şi este o societate exclusiv de execuție. Admiral Markets UK Ltd poate, conform autorizaţiilor sale, să facă evaluări generale ale piețelor; aceste evaluări nu sunt recomandări individuale şi nu iau în considerare circumstanţele dvs. individuale. Responsabilitatea oricărei decizii de tranzacționare este exclusiv a clientului.

Toate informaţiile generale oferite în analizele noastre, webinarii ('Seminarul on-line'), seminarii şi videoclipuri, pe paginile Web interne sau prin resurse externe, cum ar fi canalul de YouTube, sunt informaţii generale şi reprezintă părerea moderatorului sau a autorului. Acestea sunt destinate informării generale şi nu ar trebui considerate a fi sfaturi pentru a vinde, cumpăra sau a deține un instrument de tranzacţionare în orice circumstanţe.

Analiştii şi autorii pot tranzacționa, deţine sau investi în produse, cum ar fi acțiunile, Forex, CFD-uri, mărfuri, futures sau alte instrumente de tranzacționare.

Sub MiFID avem datoria de a evalua oportunitatea acestor tipuri de produse pentru o persoană generică, care corespunde unui tipar specific. Acest lucru nu presupune că prin deschiderea unui cont confirmăm ca produsele sunt potrivite pentru dvs., sau ca va oferim o invitație expresă la tranzacționare, ci doar că tranzacționarea este potrivită pentru o persoană generică care corespunde criteriilor selectate de dvs. Pentru a face această evaluare vă vom întreba despre: experienta de tranzacționare, câștigurile dvs., activele etc. Odată deschis contul de tranzacționare, nu monitorizăm că informația oferită rămâne valabilă. Responsabilitatea actualizării cu conținut relevant al profilului de client, revine în exclusivitate clientului respectiv.

17. CFD-uri pe operațiuni corporative

Vă rugăm să reţineţi că experienta dvs. din timpul unui eveniment macroeconomic sau știre emisa de o companie, ar putea fi mai puţin favorabila, dacă aţi deţinut activului suport: eventualele ajustări sau modificări vor putea fi făcute doar reacționar. Din acest motiv, este posibil ca timpul necesar luării unei decizii să fie considerabil mai scurt decât cel disponibil în cazul deținerii activului suport. Având în vedere faptul că știrile corporative sunt uneori publicate fără a fi anunțate în prealabil, ar putea fi posibil să nu aveți timp pentru a reacționa sau pentru a închide pozițiile, caz în care ar putea fi necesar să adăugați fonduri adiționale de marjă.

Vânzarea în lipsă a CFD-urilor pe acțiuni

Vânzarea în lipsă a CFD-urilor pe acțiuni implică riscuri adiționale ce nu sunt prezente în cazul pozițiilor long. Acestea includ, dar fără a se limita la posibilitatea de a fi obligat să închideți acea tranzacție prin luarea unor poziții de sens contrar, o emitere de drepturi de cumpărare, ce ar putea genera noi expuneri pe vânzare la prețuri defavorabile. Este posibil să fiți forțat să efectuați operațiuni de buy-back datorită unor acțiuni corporative, reglementări sau modificări ale condițiilor de tranzacționare. De asemenea, este posibil să aveți parte de variații ale costurilor implicate în procesul de vânzare.

19. Monitorizarea poziției

Este responsabilitatea clientului să monitorizeze în permanență poziţiile deschise şi trebuie să fie întotdeauna în măsură să facă acest lucru. Vom încerca să închidem pozițiile deschise după ce marja a fost epuizată însă, nu putem garanta acest lucru caz în care teoretic veți fi responsabili pentru a acoperi sumele lipsă.

Acest document ar trebui să fie citit în legătură cu: Politica celei mai bune execuții, Termenii de Colaborare și orice alt document furnizat sau pus la dispoziţia clientului pe site-ul nostru.

20. Dividende şi Ajustări la Dividende pe CFD-uri

Ajustarea la dividend este o ajustare care se aplică atunci când o acțiune trece de data limită de alocare a dividendelor (incluzând data limită a oricărui dividend special) la bursa de valori.

Pentru poziţiile long, ajustarea la dividende este creditată în contul dvs.

Pentru poziţiile short, ajustarea la dividende este debitată din contul dvs.

Cum afectează dividendele poziţiile pe indici sau acțiuni?

Atunci când o acțiune sau un indice devine ex-dividend, vom face o ajustare de numerar în contul dvs., astfel încât poziţia dumneavoastră să nu fie afectată de scăderea preţurilor care apar în piaţă pentru acea acțiune sau indice. Dacă aveți poziții long, vom credita contul. Dacă aveți poziții short, vom debita contul.

Ce se întâmplă atunci când o acțiune sau un indice devine ex-dividend?

Atunci când o companie devine ex-dividend (adică plătește un dividend acţionarilor) valoarea cotației va scădea în general, cu aceeași valoare ca dividendele. Deoarece un indice bursier este alcătuit din o serie de companii, scăderea în valoare a acțiunilor va provoca de asemenea o scădere a valorii indicelui.

Vom face ajustarea

Atunci când preţul unei acțiuni sau al unui indice scade după data ex-dividend, profitul sau pierderea dvs. sunt afectate. Dacă aveți poziții de cumpărare, înseamnă că ați pierdut un profit potențial. Dacă aveți poziții de vânzare, atunci înseamnă că raportul profit/pierdere este mai bun decât ar trebui să fie.

Având în vedere că scăderea preţurilor este o mișcare de piaţă estimată, noi trebuie să facem o ajustare, astfel încât profitul sau pierderea dvs. să nu fie afectată.

Cum calculam ajustarea la dividende

Ajustare = dimensiunea poziției x dividendul pe acțiune

Valoarea dividendului va varia în funcţie de companie sau indice.

Unii indici nu au ajustări de dividende; aceștia sunt numiți indici cu randament total (”total return”).

Definiţia indicelui ”randament total”

presupunând că dividende sunt reinvestite, atunci practic ați investit într-un indice ce urmărește atât câștigurile prețurilor acțiunilor cât și distribuția de cash (dividende). Performanța unui indice tip randament total, este mult mai apropiată de performanța reala înregistrată de deținerea efectivă a acelei acțiuni sau a acelui coș de acțiuni.

21. Introductory Brokers (agenți delegați)

Admiral Markets nu este responsabil pentru pierderile din conturile clienților introduse prin terţe părţi precum agenții delegați (Introductory Brokers).

22. Poziții ”Hedge” (contrare)

Poziții ”Hedge” - vă informăm că poziţiile acoperite (poziții simultane long şi short, pe același instrument financiar) ar putea să nu imobilizeze perfect nivelul marjei și, ca atare, pe contul dvs. se poate declanșa procedura de apel în marjă chiar și atunci când există poziții acoperite. Acest lucru se poate întâmpla din următoarele motive:

  1. Profitul/pierderea pe poziţiile Short se calculează cu preţul Ask, în timp ce profitul/pierderea pe poziţiile Long se calculează cu preţul Bid. În condiții anormale de tranzacţionare spread-ul se poate mări (spread = diferența dintre Bid și Ask) ceea ce poate face ca pierderea înregistrată în cont să fie mai mare decât marja necesară menținerii pozițiilor. În acest caz, se declanșează procedura de Stop-Out.
  2. Profitul/Pierderea pe poziţii se calculează în moneda de bază a instrumentului tranzacţionat şi apoi se recalculează în moneda contului cu utilizarea ratelor de schimb din platformă. În cazul în care poziţiile acoperite (hedge) sunt deschise la intervale de timp diferite atunci, profitul/pierderea contului poate varia și în funcție de variațiile valutei în care este exprimat contul, ceea ce poate duce la lichidarea pozițiilor din cont.

23. Disclaimer pentru traducere

Admiral Markets UK Ltd foloseşte diferite unelte pentru a traduce paginile site-ului pentru utilizatorii din alte ţări. Scopul traducerii este de a vă permite să înțelegeți ideea generală a conținutului însă, este posibil să fie întotdeauna o traducere perfectă. Textul oficial este cel în limba Engleză de pe site-ul oficial al Admiral Markets UK Ltd https://www.admiralmarkets.com. Eventualele discrepanţele sau diferenţele ale traducerii nu au valoare juridică şi nu implică obligații contractuale . Dacă apar întrebări cu privire la exactitatea informațiilor prezentate de către versiunea tradusă a site-ului, vă rugăm să consultaţi versiunea în limba engleză a site-ului oficial. Admiral Markets UK Ltd nu își asumă nici o responsabilitate pentru exactitatea traducerii. Din cauza complexităților lingvistice şi pentru că anumite cuvinte pot avea înțelesuri multiple, este posibil să apară erori în traducere. Admiral Markets UK Ltd recomandă să verificați atât versiunea în engleză cât și traducerea în limba dvs. și nu acceptă nici o responsabilitate privind acuratețea traducerilor.