Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Selectarea uneia dintre aceste entități de reglementare vă va afișa informațiile corespunzătoare pe întregul website. Dacă doriți să afișați informații pentru un alt reglementator, vă rugăm să-l selectați.
Selectarea uneia dintre aceste entități de reglementare vă va afișa informațiile corespunzătoare pe întregul website. Dacă doriți să afișați informații pentru un alt reglementator, vă rugăm să-l selectați.

Glosarul Traderului

A

Abnormal Market Conditions

o piață fie rapidă, fie cu puțini participanți

Account History

registrul tranzacțiilor efectuate, a operațiunilor în balanță și a ordinelor anulate în contul clientului.

Admiral Markets

un dealer care oferă contractele pe diferenţă (CFDs) pentru principalele valute internaționale, acțiuni și materii prime.

Admiral Markets website

www.admiralmarkets.ro

Asian Session

perioada dintre 23:00 și 08:00 (Tokyo).

Ask

preţul la care un vânzător sau un market maker este dispus să vândă un instrument tranzacţionat, de asemenea, cunoscut ca preţul de ofertă.

AUS 200

indicele australian ASX200, ce are în componență primele 200 de companii în funcție de capitalizare.

Aussie

argou pentru perechea valutară AUD/USD.


B

Balance

rezultatul sumei tuturor fondurilor depuse si retrase, cumulate cu rezultatul tuturor pozitiilor inchise in contul clientului.

Base Currency

prima moneda într-o pereche valutară (ex: pentru Eur/Usd, moneda de bază este Eur).

Basis Point

o unitate care descrie schimbarea minimă a preţului unui instrument.

Bear (Urs)

argou pentru un trader care preconizează scăderi de prețuri; trader care deţine o poziţie short (de vânzare).

Bearish / Bear market

argou pentru o piaţă de trend descendent (preţul este în scădere).

Benzile Bollinger

Benzile Bollinger reprezintă un indicator dezvoltat de către John Bollinger care permite măsurarea volatilității unui activ, cu ajutorul unei medii mobile. Atunci când prețul depășește banda superioară, indicatorul oferă un semnal de vânzare. Atunci când prețul străpunge banda inferioară, acesta indică un semnal de cumpărare.

Bid

preţul la care un vânzător sau un market maker este dispus să cumpere un instrument; prețul pentru a deschiderea unei poziţii de vânzare.

BOC

Bank Of Canada (Banca Centrală Canadiană).

BOE

Banca Angliei (Banca Centrală a Marii Britanii).

BOJ

Banca Japoniei (Banca Centrală a Japoniei).

Broker

Brokerul este un intermediar financiar care plasează ordinele clienților săi pe piața bursieră în schimbul unei remunerații.

Bull (Taur)

argou pentru un trader care se aştepta ca preţurile să crească; trader care deţine o poziţie de cumpărare.

Bull / Piață Bullish

argou pentru o piaţă cu trend ascendent (preţul este în creştere).

Bundesbank

Banca Centrală a Germaniei; este uneori menționată ca BUBA.

Buy Limit

un ordin în așteptare pentru deschiderea unei poziții de cumpărare (Buy) în contul clientului, în cazul în care prețul instrumentului ales scade la nivelul specificat; acest tip de ordin poate fi executat doar la preţul Ask şi trebuie plasat sub preţul curent Ask al instrumentului ales.

Buy Position

o poziţie deschisă de cumpărare.

Buy Stop

un ordin în așteptare pentru deschiderea unei poziții de cumpărare în contul clientului, în cazul în care preţul instrumentului ales crește până la nivelul specificat; acest tip de ordin poate fi executat doar la preţul Ask şi trebuie plasat peste preţul curent Ask al instrumentului ales.


C

Cable

argou pentru perechea GBP/USD.

CAC40

Denumirea indicelui bursei de valori franceze care cuprinde 40 cele mai mari companii din Franta (în funcție de capitalizare).

Candlestick Chart

una dintre modalităţile de vizualizare a graficelor. Acesta indică preţul de deschidere şi preţul de închidere în intervalul de date ales. În cazul în care preţul de închidere este mai mare decât preţul de deschidere, corpul lumânării nu va fi plin; invers, dacă preţul de deschidere este mai mare decât preţul de închidere, corpul va fi plin.

CBs

prescurtare pentru Băncile Centrale.

Central Bank

o organizaţie a statului ce gestionează politica monetară a țării respective și care reglementează sistemul bancar.

Cerere de litigiu, plângere

eveniment în urma căruia un client consideră ca serviciile, acțiunile sau lipsa de acțiune a condus la încălcarea termenilor acordului de colaborare.

CFD-uri (Contract pentru diferenţă)

un instrument financiar electronic ce are la bază fluctuațiile de preț ale activului pe care este construit.

Chart (grafic)

reprezentarea grafică a evoluției prețului unui instrument sub formă de linie, bare sau lumânări japoneze.

Client

o persoană fizică sau juridică, semnatară a contractului de client cu Admiral Markets.

Client Log

o arhivă text, ce poate fi vizualizată în directorul MetaTrader4/Logs, utilizat pentru a înregistra toate operațiunile traderului în platformă. Acesta este creat în formă de fișiere separate pentru fiecare zi în parte.

Client Terminal

programul MetaTrader, conceput pentru tranzacţionarea și supravegherea conturilor de tranzacționare, obţinerea în timp real sau istoric a prețurilor instrumentelor, ştiri şi alte informaţii de piaţă care sunt puse la dispoziția traderului; de asemenea, acest program este frecvent utilizat pentru analiza tehnică și tranzacţionarea automatizată prin intermediul unor experți de tranzacționare.

Close

ordinul de închidere a unei anumite poziții la prețul curent din piață.

Close By

ordin de închidere a două poziții de sens contrar pe același instrument.

Comision

o sumă debitată contului clientului ca plată pentru serviciile prestate.

Condiţiile de piaţă normale

o evoluție a pieței în condiții normale, fără mișcări bruște.

Contract - o unitate standard în tranzacționarea în piața Forex (ex

o unitate standard pe piața Forex (de ex. 1 lot).

Contraparte

unul dintre participanţii la o tranzacţie financiară.

Contul de Client (Customer Account)

registrul tuturor tranzacțiilor, ordinelor și al balanței unui client.

Criptomoneda

O criptomonedă, denumită și monedă digitală, este o monedă electronică virtuală cunoscută sub denumirea de monedă descentralizată peer-to-peer. Spre deosebire de bancnote și monede, acest tip de monedă nu are o existență fizică. Cu toate acestea, ea poate fi utilizată în același mod ca și orice altă monedă, adică pentru a efectua achiziții, transferuri, tranzacții financiare etc.


D

Data Feed

un flux de date în platforma de tranzacţionare Admiral Markets MT4.

Day trading

Day trading-ul este o strategie de tranzacționare pe termen scurt care presupune deschiderea și închiderea poziției pe parcursul unei singure ședințe de cotații pe piețele financiare

Dealer

angajat Amiral Markets, responsabil pentru acceptarea cererilor clientului de executare a ordinelor sau pentru a lichida poziţiile deschise de client în cazul în care este declanșată procedura de StopOut.

Deficit

sold negativ pentru o tranzacție sau plată.

Demo Account

cont de practica (demonstrativ).

Depo

depunere de bani pe cont.

Detaliile contractului

parametrii unui instrument de tranzacționare oferit de Admiral Markets şi publicat pe site-ul companiei.

Dividend Adjustment

o ajustare care se aplică atunci când o acțiune trece de data limită de alocare a dividendelor (incluzând data limită a oricărui dividend special) la bursa de valori.

DJIA sau Dow

prescurtare pentru Dow Jones Industrial Average sau US30.

Dove

se referă la relaxarea politicii monetare sau la micșorarea dobânzilor.

Downtrend

trend descendent.


E

ECB

Banca Centrală Europeană.

ECN - Electronic Communication Network

sistem de transmitere automată a ordinelor de tranzacționare.

Efect de levier

Efectul de levier este raportul între banii imobilizați și suma tranzacționată. De exemplu, un levier de 1:100 presupune că un client trebuie să aibă în bani doar 1% (1/100) din suma pe care o tranzacționează.

Equity

banii lichizi din contul clientului.

EST/EDT

fusul orar pentru New York (SUA Eastern Standard Time/Eastern Daylight Time).

ESTX50

prescurtare pentru indicele EuroStoxx 50.

EURUSD

EUR/USD este perechea valutară care exprimă cursul de schimb al monedei euro față de dolarul american.

Execuție instantanee

un tip de execuție ce presupune ca ordinul trimis din terminalul clientului va fi procesat automat de către dealer.

Expert Advisor

un program scris în limbajul de programare MQL4 şi pus în execuție de platforma MT4, care poate tranzacționa sau afișa indicatori de tranzacționare.

Expiry

un paramentru setat pentru anularea unui ordin în așteptare la o anumită dată specificată.

Explicit Error

situație în care prețul de deschidere sau de închidere a unei poziții diferă în mod semnificativ de preţul curent din piaţă în momentul executării ordinului.


F

FED - The Federal Reserve Bank

Banca Centrală a SUA.

Fill

confirmarea că ordinul a fost executat corect.

Fill or Kill

ordin care fie a fost executat în întregime fie a fost anulat.

Floating Profit/Loss

diferența de valoare dintre capital şi soldul contului clientului.

FOMC

Comitetul care ia decizii cu privire la politica monetară a FED (Federal Open Market Comitee).

Foreign Exchange

Piața Forex sau piața valutară internațională.

FRA40

prescurtare pentru CAC40, indicele Franței.

FTSE 100

prescurtare pentru FTSE 100, indicele Marii Britanii.


G

G7.

un grup de şapte ţări, din care fac parte SUA, Japonia, Germania, Marea Britanie, Franţa, Italia şi Canada.

G8.

G7 + Rusia.

Gap

diferența semnificativă între două prețuri consecutive, semnalată pe grafic cu o întrerupere a liniei, a succesiunii de bare sau de lumânări.

GDP - PIB

produsul intern brut - valoarea totală a producției unei țări, a veniturilor sau cheltuielilor în graniţele sale fizice.


H

Hawkish

termen care definește întărirea politicii monetare sau majorarea ratei dobânzilor.

Hedge

combinaţie de poziţii sau poziţie care reduce riscul poziției deschise inițial.

HK40 / HKHI

denumirea pentru indicele Hang Seng din Hong Kong.


I

Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo este un indicator de trend care se bazează pe 4 linii reprezentând nivelurile medii ale prețurilor și care ia în considerare 3 intervale de timp diferite.

INX

simbol pentru S&P 500 index.


J

JPN225

prescurtarea indicelui bursei japoneze Nikkei 225.


K

Kiwi

argou pentru perechea NZD/USD.


L

LIBOR

The London InterBank Offered Rate - dobânda medie interbancara calculată pentru produse financiare.

Locked Position

o poziţie constând într-un număr egal de poziții de cumpărare și vânzare, pe acelaşi instrument; blocarea unei poziții necesită de regulă 50% din marjă cumulată pentru ambele poziții.

Logare

numărul unic de indentificare al contului clientului.

London Session

intervalul orar între 08:00 și 17:00 (London).

Loonie

argou pentru dolarul canadian.

Lot

lotul reprezintă o mărime de tranzacționare în MT4, unde 1 lot este egal cu 100. 000 unități ale monedei de bază.


M

MACD

MACD sau "Moving Average Convergence Divergence" se referă la convergența și divergenţa mediilor mobile. Este un indicator esențial de analiză tehnică, utilizat de marea majoritate a traderilor profesioniști și privați.

Margin (marjă)

o sumă de bani imobilizată în contul clientului, care folosește drept garanție pentru menținerea unei poziții de tranzacționare.

Margin Level

raportul procentual dintre equity și marjă.

Margin Trading (Tranzacționarea în marjă)

tranzacționarea instrumentelor financiare folosind efectul de levier.

Mărimea lotului

mărimea unei poziții standard ce poate fi descisă pe un instrument de tranzacționare.

Mărimea tranzacţiei

mărimea lotului înmulțită cu numărul de loturi.

Marja disponibilă - numită și marja liberă

banii lichizi din contul clientului, după deducerea marjei imobilizată pentru poziții, profitul/pierderea și rollover-ul.

Marja iniţială

necesarul de bani pentru deschiderea unei poziții pe un anumit instrument.

Marja poziții Hedge (poziții contrare)

marja imobilizată pentru poziții de sens contrar pe același instrument.

Market Opening

momentul în care instrumentele devin disponibile pentru tranzacţionare după weekend, concediu sau intervale regulate de închidere a pieței.

Market Order (ordin la piață)

o instrucțiune electronică pentru deschiderea unei poziții în contul clientului la prețul curent.

Modify

o cerere de modificarea nivelului unui ordin în așteptare; o cerere pentru plasarea, anularea sau modificarea unui ordin "Stop Loss" sau "Take Profit" a unei poziţii deschise sau în așteptare.

MT4 Admiral Markets

platformă de tranzacționare online; este tehnologia de bază folosită de clienți Admiral Markets; constă în terminalul client, MT4 Server, centrul de date MT4, MT4 Mobile.

Multiple Close By

un ordin de tranzacționare pentru închiderea tuturor pozițiilor de sens contrar.


N

Nivel Ordin

un preţ specificat de către client în solicitarea de plasare a comenzii, fiind o instrucţiune pentru deschiderea unei poziții în contul său, la preţul şi în condiţiile determinate de ordinul de deschidere.


O

Order

o comandă electronică pentru deschiderea sau închiderea unei poziții în contul clientului pe un anumit instrument, în cazul în care prețul ajunge la nivelul specificat.

Over The Counter (OTC)

o tranzacție care nu este derulată printr-o bursă reglementată.


P

Pending Order (ordin în așteptare)

o instrucțiune pentru deschiderea unei poziții în contul clientului, la un anumit preț specificat. Clientul poate folosi ordine în așteptare care să includă Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop și Sell Stop.

Pereche exotica

o pereche valutară mai puțin tranzacționată.

Pereche valutară

instrument de tranzacționare bazat pe raportul a doua valute. (de ex Eur/Usd).

Platform Time Zone

fusul orar cu care este sincronizată platforma de tranzacționare Admiral Markets; O zonă de fus orar care este folosită pentru înregistrarea evenimentelor în fișierul de înregistrări. În prezent, serverul Admiral Markets este sincronizat cu ora Londrei (GMT+0).

Point (PIP)

o modificare minimă a prețului (ex. 0,0001 pentru EUR/USD); de asemenea, numit un Pip.

Poziţia deschisă

un contract pentru cumpărarea sau vânzarea unui instrument în contul clientului; prima parte a unei tranzacţii completă şi o obligaţie de a face o tranzacție egală și de sens contrar după aceea; o obligație a clientului de a satisface cerințele de marjă impuse de termenii și condițiile colaborării cu Admiral Markets.

Poziție Long

poziție de cumpărare pe un instrument financiar.

Preț

o cotație dublă, compusă din Bid și Ask; Prețul la care se deschide și închide un ordin de tranzacționare.

Price Gap

o situație în care există o distanță mare între prețul curent si ultimul preț înregistrat.


Q

Quote (cotație)

un mesaj electronic ce afișează în platforma de tranzacționare prețul curent pentru Bid și Ask.

Quotes Base

serverul Admiral Markets unde sunt înregistrate cotațiile istorice.

Quoting (cotare)

oferirea către client a prețurilor la care Admiral Markets acceptă ordine de vânzare sau de cumpărare.


R

Rapid Market - condiții de piață caracterizate prin modificări de preț semnificative pe perioade scurte de timp ce provoacă frecvent decalaje între două cotații consecutive (gap). Apare frecvent înainte și după evenimentele importante cum ar fi

piață cu miscări rapide. Poate apărea în următoarele situații: 1. rapoarte economice cheie ale ţărilor G7; 2. conferințe de presa ale miniştrilor de finanțe G7 sau preşedinţilor băncilor centrale; 3. deciziile băncilor centrale în ceea ce privește rata dobânzii cheie; 4. intervenţii în piață ; 5. factori politici sau condiții de forţă majoră, război, terorism etc.

Rata

valoarea monezii de bază raportată la valuta în care este cotată; activul suport al unui CFD.

Rata de bază

dobânda de referință a Băncii Centrale din țara respectivă - este folosită pentru a calcula dobânda pentru debitori.

Recuperare în formă de U

tip de revenire economică ce are loc după o perioadă de stagnare.

Recuperare în formă de V - un anumit tip de revenire economica

arată o revenire bruscă după o scădere economică bruscă.

Recuperare în formă de W

un tip de revenire economică ce indica o tentiativă eșuată de revenire, urmată de încă o etapă de scădere și abia apoi de o revenire semnificativă.

Request (cerere)

o instrucţiune pentru deschiderea sau închiderea unei poziţii, plasarea, anularea, modificarea unui ordin prin intermediul terminalului client; o interogare pentru o cotare.


S

Scalping

Scalping-ul este un stil de tranzacționare cu volume importante prin ordine de scurtă durată. Câștigul mediu înregistrat în urma tranzacțiilor pe termen scurt este de maxim 5 pips pe tranzacție.

Sell Limit

un ordin în așteptare pentru a stabili deschiderea unei poziții de vânzare în contul clientului, în cazul în care prețul ajunge la nivelul specificat; acest tip de ordin poate fi executat doar la prețul Bid și trebuie plasat peste prețul curent Bid al instrumentului ales.

Sell Position

o poziție deschisă care mizează pe scăderea prețului activului suport.

Sell Stop

un ordin în așteptare pentru a stabili deschiderea unei poziții de vânzare în contul clientului, în cazul în care prețul ajunge la nivelul specificat; acest tip de ordin poate fi executat doar la prețul Bid și trebuie plasat sub prețul curent Bid al instrumentului ales.

Server

serverul MT4 care transmite cererile de la terminalul clientului către dealeri și care trimite (spre exemplu, știri, citate, confirmări de execuție) către terminalul clientului și înregistrează toate mesajele legate de procesul de tranzacționare a clienților; Menține obligații reciproce între Admiral Markets și clienții noștri, care sunt formalizate în Acordul clientului Admiral Markets, detaliile contractului și cerințele de marjă.

Server Log

fişier generat de serverul platformei MetaTrader 4 și utilizat pentru înregistrarea tuturor evenimentelor legate de tranzacţionare în contul clientului şi performanţa platformei, inclusiv toate dialogurile dintre terminalul clientului şi dealeri.

Sesiunea Europeană

între 07:00 și 16:00 (Londra).

Sesiunea New York

08:00am până la 05:00pm (New York time)

Session Gap

diferența de preț dintre prima cotație a sesiunii actuale și ultima dotație din sesiunea precedentă.

Slippage

un parametru care poate stabili diferenţa maximă între preţul solicitat şi preţul dealerului, care este acceptabilă pentru client pentru a deschide o poziţie în contul clientului; o diferența intre prețul de lansare al ordinului şi executarea lui.

Spike (Data Error)

o cotație incorectă generată de server ca rezultat a unei erori a fluxului de prețuri; AM are dreptul, dar nu şi obligaţia, de a elimina astfel de erori din baza sa de date a cotațiilor.

Split Close

închidere parțială (spre exemplu, 0,5 loturi din total 2 loturi).

Spread

spread-ul este diferența dintre prețul Bid și prețul Ask.

Stop Loss

Stop Loss este un ordin pentru închiderea unei anumite poziţii deschise, la un nivel specificat de închidere, în cazul în care preţul se mişcă în direcţia nefavorabilă; poate fi executat doar la preţul Bid şi trebuie plasat sub preţul curent Bid, atunci când poziția respectivă este de cumpărare; poate fi executat doar la preţul Ask şi trebuie plasat deasupra preţulului curent Ask, atunci când poziția respectivă este de vânzare.

Stop Out

ordinul de închidere automată a pozițiilor clientului de către Admiral Markets, în cazul în care clientul nu respectă cerințele termenilor și condițiilor de utilizare a serviciului.

SWAP

o suma de bani debitată sau creditată overnight ce reprezintă ajustarea cu dobanda zilnică conform contractului oferit de Admiral Markets.

Swing Trading

Swing trading-ul este un stil de tranzacționare care situează între day trading și tranzacționarea pe termen lung. O poziție de tranzacționare swing tinde să dureze mai mult de o zi, dar poate dura și până la câteva săptămâni. Traderul swing caută, în esență, pe grafice figuri de tranzacționare pentru poziții de câteva zile.

Swissy

argou pentru francul elveţian.

Symbol

simbolul (litere sau cifre) folosit pentru a reprezenta un instrument de tranzacționare.


T

Take Profit

un ordin de închidere a unei poziții deschise, la un nivel specificat, în cazul în care preţul se mişcă în direcţia favorabilă; poate fi executat doar la preţul Bid şi trebuie plasat peste preţul Bid curent dacă poziția respectivă este o poziție de cumpărare; poate fi executat doar la preţul Ask şi trebuie plasat sub preţul Ask curent, dacă poziția respectivă este de vânzare.

Thin Market (piață subţire)

perioadele de activitate de tranzacționare scăzută de în comparaţie cu condiţiile de piaţă normale (de ex. perioade între 21.00 și 00.00 GMT şi înainte de sărbătorile de Crăciun).

Ticket (bilet)

un număr unic de identificare pentru o poziție sau ordin de tranzacționare.

Trailing Stop - (ordin stop adaptabil)

o opţiune din terminalul clientului care reglează automat un nivel al ordinelor de tip Stop Loss care se ajustează automat în favoarea clientului dacă piața se mișcă profitabil pentru client.

Transaction

o operaţiune constând în două tranzacții egale și opuse pe un anumit instrument financiar.

Trend

Trendul reprezintă direcția generală a prețului unui activ sau a pieței în ansamblul său. Se disting mai multe tipuri de trend: trend ascendent (bullish), trend descendent (bearish) sau trend în evoluție laterală (in range).


U

UK OIL

Brent - petrolul tranzacționat în Marea Britanie

UK100

prescurtare pentru indicele FTSE 100.

Uptick

o nouă ofertă de preț, la un preţ mai mare decât prețul anterior.

US OIL - prescurtare pentru petrolul listat în SUA

WTI (West Texas Intermediate) - petrolul tranzacționat în SUA

US30

prescurtare pentru indicele Dow Jones.


V

Value date

data din viitor la care ambele părți implicate în tranzacționare sunt de acord să evalueze prețul activului suport.

Vânzare în lipsă

Short selling sau vânzare în lipsă pe piața bursieră reprezintă vânzarea unui instrument financiar fără a fi deținut. Vânzarea în lipsă sau vânzarea short face posibilă specula în sens descendent pe piețele financiare.

Volatilitate

măsură de fluctuaţie a preţului unui instrument financiar în timp.


W

Whipsaw

argou pentru o piaţă caracterizată de volatilitate. O mişcaree de preţ care este urmată de o mişcare bruscă şi rapidă în sensul invers.

Working order

ordin de tip Stop-loss sau Limit care a fost plasat, dar nu a fost executat încă.


X

XAG/USD

simbol pentru Argint

XAU/USD

simbol pentru Aur


Y

Year Over Year (YOY)

orice eveniment măsurabil care revine anual; o modalitate populară de a compara performanța investițiilor.

Yield

randamentul unei investiții, exprimat în procente


Avertizare asupra riscului

CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 83% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFD- urile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.